afətzədə


afətzədə
ə.f. bəlaya düçar olmuş, fəlakətə uğramış

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.